Menecmentdə milli sərhədlərin nəzərə alınması

Menecmentdə milli sərhədlərin nəzərə alınması

Menecment və milli dəyərlər, milli mentalitet, sosial, iqtisadi münasibətlər, milli mədəniyyət bütün dövrlərin aktual müzakirəsi olub.

 
Bu gündə “Menecment və milli sərhədlər” çox ciddi müzakirə mövzusudur. Menecment nəzəriyyələri milli sərhədlər arasında olduğu kimi transfer edilməməlidir, tədqiqatlarda onu göstərir ki, menecment nəzəriyyələrinin universal olması ideyasını dəstəklənmir. Bəzi qərb tədqiqatçıları, siyasətçiləri siyasi, iqtisadi, sosial, təhsil idarəetməsinin universel modelini hazırlasalarda bu real tədbiqdə öz bəhrəsini vermir, əksinə daha ciddi fəsadlara yol aça bilir.
 
Hər hansı bir nəzəriyyə milli, sosial, mədəni və s dəyərləri nəzərə almaqla tədbiq edilməlidir. Hətta eyni təşkilat daxilindədə ayrı-ayrı formal qrupların maraqları nəzərə alınmalıdır.
Nümunə olaraq onu qeyd etmək olar ki “COVİD 19” pandemiyası zamanı Avropa birliyi və digər qərb ölkələrinin üzləşdiyi iqtisadi, sosial və səhiyyə sistemində ki çətinliklər onların idarəetmə üslublarında milli sərhədlər yanaşmasını nəzərə alınmadığı müşahidə olunur.

Çap