"Data Elmi"-nin Biznes Dünyası üçün əhəmiyyəti

"Data Elmi"-nin Biznes Dünyası üçün əhəmiyyəti

Daha qəti qərarlar qəbul etmək üçün iş zəkasını formalaşdırmaq dünyada artıq biznes dünyası üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır.

Daha qəti qərarlar qəbul etmək üçün iş zəkasını formalaşdırmaq dünyada artıq biznes dünyası üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Biznes dünyası üçün Data Elminin hansı əhəmiyyətə malik olduğu aşağıda qeyd olunmuşdur.
 
1. Daha dəqiq qərar qəbulu üçün iş zəkasını formalaşdırmaq
  • Həll edilməsi lazım olan problemin məzmununu və mahiyyətini dərk etmək.
  • Data keyfiyyətini araşdırmaq və ölçmək.
  • Problemlərin həllini tapmaq üçün düzgün alqoritm və vasitələrin tətbiqi.
  • Daha yaxşı fəaliyyət üçün proqnozlaşdırmaları düzgün təsvir etmək
2. Daha yaxşı məhsullar hazırlamaq

Bu yanaşma məhsullara ən yaxşı uyğunluğu tapmaq üçün müştəri rəylərinin təhlilində istifadə olunur. Bu analiz Data Elminin qabaqcıl analitik alətləri ilə aparılır. Məsələn - Airbnb, xidmətlərini yaxşılaşdırmaq üçün data elmindən istifadə edir. Müştərilər tərəfindən yaradılan məlumatlar işlənir və təhlil edilir. Daha sonra Airbnb tərəfindən tələblərə cavab vermək və müştərilərinə ən yaxşı imkanlar təklif etmək üçün istifadə olunur.

3. Müəssisələri səmərəli idarə etmək

Data elmindən istifadə edərək müəssisələr performans, müvəffəqiyyət dərəcəsi və digər vacib ölçüləri izləyərək liderliyin inkişafına təkan verə bilərlər. İşçi qüvvəsinin təhlili ilə, sənaye işçiləri üçün ən yaxşı nəyin olduğu müəyyən edilə bilər. 

4. Nəticələri proqnozlaşdırmaq üçün proqnozlaşdırıcı təhlil

Rəsmi baxımdan, proqnozlaşdırıcı analitika tarixi məlumatları istifadə edərək gələcək nəticəni proqnozlaşdırmaq üçün bir neçə maşın öyrənmə alqoritmlərini əhatə edən məlumatların statistik təhlilidir. SAS, IBM SPSS, SAP HANA və s. Kimi bir neçə proqnozlaşdırıcı analitik aid etmək olar. 

5. Biznes qərarları üçün məlumatların düzgün istifadəsi

Çox sayda məlumat və lazımı məlumat alətlərinin olması ilə məlumat sektorlarında hesablanmış məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etmək mümkündür. Bundan əlavə, biznes qərarları yalnız məlumatları daha sürətli emal etmək yox, həm də dəqiq nəticələr verə biləcək güclü vasitələrin köməyi ilə qəbul edilə bilər. 

6. Biznes qərarlarının qiymətləndirilməsi

Gələcək hadisələrin proqnozu ilə qərar qəbul etdikdən sonra şirkətlərin onları qiymətləndirməsi tələb olunur. Bu bir neçə fərziyyə test vasitəsi ilə mümkündür. Qərarları həyata keçirdikdən sonra müəssisələr bu qərarların onların fəaliyyətinə və böyüməsinə necə təsir etdiyini başa düşməlidirlər. 

7. İşə qəbul proseslərinin avtomatlaşdırılması

Şəkil tanıma kimi data elm texnologiyaları vizual məlumatları CV-dən rəqəmsal formata çevirə bilir. Daha sonra iş üçün ən yaxşı namizədi müəyyən etmək üçün "clustering and classification" kimi müxtəlif analitik alqoritmlərdən istifadə edərək məlumatları emal edir. Bundan əlavə, müəssisələr düzgün meylləri öyrənir və iş üçün potensial müraciət edənləri təhlil edə bilirlər.


Çap